Lean Six Sigma

DMAICLean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Deze aanpak richt zich op het reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd. Lean Six Sigma biedt een framework waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze continu kan verbeteren. Lean Six Sigma projecten zorgen voor een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat.

Hoe werkt Lean Six Sigma?

De focus van Lean Six Sigma ligt op het verhogen van de klanttevredenheid en het genereren van (financiële) resultaten voor de organisatie. Door te focussen op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma).

De kracht van Lean Six Sigma ligt op de volgende gebieden:

  1. Kwaliteitsverbetering
    Door de eigen werknemers op te leiden worden zij in staat gesteld om zelf procesverbetering te identificeren. Hierdoor draagt het niet alleen bij aan een directe verbetering, maar ook aan toekomstige verbeteringen;
  2. Doorlooptijdverkorting
    Bedrijven optimaliseren vaak processen, zonder dat hierbij de bron van het probleem wordt aangepakt. Door middel van de DMAIC methode wordt de bron van het probleem bloot gelegd, zodat deze verholpen kunnen worden en processen efficiënter ingezet kunnen worden;
  3. Betere bedrijfsresultaten
    Doordat processen worden verbeterd, wordt ook het bedrijfsresultaat verbeterd. Lean Six Sigma stelt niet kwaliteit als doel op zich, maar is een middel om het echte doel te bereiken; verhogen van de klantwaarde waardoor het bedrijfsresultaat verbeterd wordt.

Lux Consulting en Lean Six Sigma

De consultants van Lux Consulting zijn minimaal Green Belt gecertificeerd en hebben praktijkervaring  opgedaan binnen verschillende projecten. Zij zijn in staat de klant te helpen bij de opzet en uitvoering van besparings- en optimalisatieprogramma’s.

Samen met de klant wordt er gekeken naar de beschikbare end-to-end processen en een keuze gemaakt welke in aanmerking komen voor een Lean Six Sigma project. Na de analyse fase wordt er op basis van statistiek bepaald welke verbeterinitiatieven het eerst in aanmerking komen om aan te pakken. De kort-cyclische aanpaka maakt het mogelijk op korte termijn de eerste resultaten te meten en verzilveren. Verankering van de Lean Six Sigma methodiek binnen de organisatie zien wij als onderdeel van het project.