Ishikawa diagram

Ishikawa is een model waarmee een probleem visueel uiteen kan worden gezet. Je kan deze tool inzetten om bijvoorbeeld de bottlenecks in een proces te identificeren en analyseren. Door verschillende betrokkenen van het proces gezamenlijk te laten brainstormen wordt een probleem geformuleerd. Vervolgens worden de hoofd- en sub problemen gecategoriseerd om deze uiteindelijk op te kunnen lossen.

Ishikawa of Visgraad Diagram

Het visgraad diagram, 6M model, Ishikawa, cause-and-effect diagram komt uit de Lean filosofie. Het diagram wordt gebruikt als brainstorm techniek. Om mogelijke oorzaken van een probleemstelling mee te identificeren.

Dit is een visuele tool die je zowel online en offline goed kan inzetten om te brainstormen.

Na de brainstorm worden de mogelijke oorzaken besproken en de meest invloedrijke oorzaken bepaald. De volgende stap is om verder analyse te doen naar de mogelijke oorzaken van de probleemstelling.

Toepassing

Om deze tool succesvol in te zetten is het belangrijk om de sessie goed voor te bereiden:

 • Schrijf de probleemstelling uit waarvan je de oorzaken in kaart wilt brengen;
 • Denk na over de categorieën. Volgens de theorie zijn het de 6 M’s:
  • mens,
  • methode,
  • meting,
  • machine,
  • materiaal
  • milieu (omgeving).

De 6 M’s zijn in de meeste situaties goed te gebruiken maar afhankelijk van de aard van het proces of de sector kan je deze vrij veranderen.

Let dan goed op dat je de categorieën niet te specifiek maakt. De kracht van de Ishikawa zit hem juist in het niet alleen denken aan de standaard oorzaken;

 • Wanneer er bij elke categorie een aantal mogelijke oorzaken staan kan je deze gaan prioriteren. Denk na over hoe je dit wilt gaan doen.

Een mogelijkheid is om iedereen een X aantal stemmen te geven en te laten stemmen op de mogelijk oorzaken die hij/zij als het meest invloedrijk beoordeelt. Dit kan je 2 tot 3 keer herhalen (afhankelijk van de grote van de groep en van de hoeveelheid mogelijke oorzaken) tot dat je tot een top 3/5/10 komt.

 • Ga het gesprek aan waarom iemand iets als invloedrijk beoordeelt (5x why!).
 • Nadat je tot een top 3/5/10 bent gekomen verzamel je de mogelijke oorzaken. En spreek je vervolgacties af om de mogelijke oorzaken te bevestigen.

De Ishikawa brainstorm voorkomt dat je met een tunnel visie een probleem bekijkt. Het zorgt er de voor dat je ‘alle’ mogelijke oorzaken in kaart brengt en een selectie maakt. Hiermee focus je de scope van je verbeter project. En door de selectie van mogelijke oorzaken goed te laten keuren door de opdrachtgever kan je deze tool ook gebruiken voor je stakeholder management. Zodoende creëer je draagvlak bij de medewerkers uit het proces en de sponsor van het project voor het vervolg van de analyse fase.