Dit is waarom koplopers kiezen voor externe expertise in de energietransitie

  • 21 mei 2024
  • Britte van Santvoort
  • Algemeen

In een tijd waarin Nederland nog steeds voor meer dan 80 procent afhankelijk is van fossiele brandstoffen, benadrukken recente onderzoeken de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van ons energiesysteem. Projectmatig werken, procesdenken en andere pragmatische consultancy-skills zijn essentieel voor het zetten van concrete stappen. Externe expertise op dit gebied inhuren is een grote pré, want zo kunnen de projectteams binnen organisaties blijven werken aan de technische werkzaamheden van de Energietransitie, terwijl zij ondersteund worden om te versnellen en op te schalen. 

“Specialisten stellen direct de juiste vragen en zetten de juiste processen op de juiste momenten op.”

In een recent rapport wordt geadviseerd om de energietransitie te versnellen, onder meer door het beperken van emissierechten en het versnellen van procedures voor energie-infrastructuurvergunningen, aldus onderzoekers van The Hague Centre for Strategic Studies.  
Ook is een verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving essentieel. In dit kader wordt het inschakelen van business consultants steeds relevanter. Zij kunnen niet alleen helpen de complexiteit van de transitie te beheren, maar ook innovatieve oplossingen bieden die cruciaal zijn voor een succesvolle overgang naar duurzame energie. 

De Groeiende Complexiteit van Energiemanagement

De druk is hoog 

Gezien de stijgende geopolitieke spanningen en de verwachting van aanhoudend hoge energieprijzen, is de urgentie om over te stappen op duurzame energiebronnen groter dan ooit. Deze verschuiving is cruciaal, niet alleen voor het tegengaan van klimaatverandering maar ook om de betaalbaarheid en leveringszekerheid van onze energievoorziening te waarborgen.
De druk op netbeheerders en gemeenten is daardoor extreem hoog. Om zo spoedig mogelijk te kunnen voldoen aan de stijgende vraag, is het essentieel om kennis en expertise zo efficiënt mogelijk in te zetten. Bij al deze partijen zijn de to-do lijsten oneindig, maar het budget helaas niet. Combineer dat tevens met de druk op de arbeidsmarkt en de grote vraag naar woongelegenheid én bedrijven die zich willen vestigen op het net, en de urgentie is duidelijk. 

Innovatie Noodzaak door Data-explosie 

Door de toename van slimme apparaten en de weersafhankelijkheid van energieopwekking zoals zonne- en windenergie, explodeert de hoeveelheid data die verwerkt moet worden. In dit artikel, benadrukt Menno van Oostveen (Head BT Operations – TenneT) hoe belangrijk het is om niet alleen over technische kennis te beschikken, maar deze data ook intelligent te kunnen managen. Dit vereist een nieuwe benadering van energiebeheer, waarbij IT en operationele technologie hand in hand gaan. 

De Rol van Flexibele Teams en Consultants 

Het inzetten van flexibele teams en een ‘flexibele schil’ van consultants zorgt ervoor dat organisaties snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Consultants brengen frisse perspectieven en zijn cruciaal om gespecialiseerde kennis in te brengen wanneer dat nodig is, vooral in een tijd waarin snelle aanpassingen het verschil kunnen maken tussen succes en stagnatie. Daarnaast is projectuitloop vaak duurder dan de investering in externe expertise. 

Waarom Consultants Onmisbaar Zijn in de Energie- en Watersector

Expertise in Transformatie en Digitalisatie 

Jonathan Zigter (Medeoprichter en Eigenaar Lux Consulting) legt uit dat de rol van gemeenten en bedrijven binnen de energietransitie steeds significanter wordt. Business consultants zijn essentieel in het stroomlijnen van processen, het implementeren van geavanceerde IT-systemen en het optimaliseren van capaciteit. Uit jarenlange ervaring, merkt Jonathan op, dat strategische digitale transformaties door consultants kunnen worden geleid, welke die essentieel zijn voor de modernisering van energie- en waterbeheer.  

“Een blik van buitenaf kan verfrissend werken, zeker wanneer er veel specialisten in een team aanwezig zijn. Dat leidt al snel tot oogkleppen. Daarin zijn wij de Haarlemmerolie die ervoor moet zorgen dat de processen ‘gesmeerd’ lopen”

Consulting skills zorgen voor projecten met kop en staart 

Een externe consultant brengt essentiële vaardigheden mee, zoals procesdenken, projectmanagement en ervaring met methodieken zoals Scrum, die cruciaal zijn voor het slagen van complexe projecten. Deze consultant kan zich volledig richten op het project, zonder afgeleid te worden door de dagelijkse werkzaamheden die reguliere werknemers wel ervaren. Dit stelt hen in staat om een heldere structuur te scheppen waarbinnen het project efficiënt wordt opgezet en voltooid, van begin tot eind, oftewel “met een kop en een staart”. Door hun expertise kunnen zij knelpunten snel identificeren en innovatieve oplossingen aandragen, processen stroomlijnen en zorgen voor een tijdige oplevering van het project, geheel volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever. 

Het Belang van Business Consultants in de Continuïteit van Leveringszekerheid

Het Bevorderen van Innovatie en Efficiëntie

Naarmate de energiemarkt complexer wordt, is de noodzaak voor innovatie en efficiëntie groter dan ooit. Business consultants spelen een sleutelrol bij het identificeren van verbeterpunten en het implementeren van technologieën die de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen. 

Waarborgen van Duurzaamheid en Betrouwbaarheid 

Met de druk om tegen 2035 een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren, kunnen consultants helpen de overgang te versnellen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van de levering te waarborgen. Zij kunnen strategieën ontwikkelen die zowel duurzaam als economisch zijn, essentieel voor toekomstige generaties. 

Conclusie

Het inhuren van business consultants is onmisbaar voor water- en netbeheerders die te midden van de energietransitie staan. Ze bieden niet alleen noodzakelijke kennis en vaardigheden, maar dragen ook bij aan innovatie, efficiëntie en strategische planning. In een tijdperk waar snelle besluitvorming en aanpassingsvermogen cruciaal zijn, zijn business consultants de sleutel tot succes. Overweeg het inschakelen van externe experts om uw organisatie te leiden door de complexe uitdagingen van vandaag en morgen.