ENLIT Europe Parijs 2023 – Take aways

ENLIT Europe is de jaarlijks terugkerende energiebeurs waar de gehele energiesector bij elkaar komt. In 2023 vond dit toonaangevende evenement plaats in Parijs, waar verschillende disciplines samenkomen om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan: Klimaatverandering en de Energietransitie.  

Het team van Lux Consulting was aanwezig op dit inspirerende evenement. Onze consultants Jeroen Bakkeren en Joep Visser schreven een blog met de drie belangrijkste take aways.

Een geïntegreerd gedecarboniseerd energiesysteem: Een holistische benadering 


In een van de paneldiscussies stond decarbonisatie van het wereldwijde energiesysteem centraal. Met andere woorden; CO2 neutraal energie opwekken en verbruiken. De paneldiscussie draaide om de noodzaak van een holistische aanpak om duurzaamheid te bereiken. Industrieleiders en experts bogen zich over de combinatie van hernieuwbare bronnen, energieopslagoplossingen en slimme energiesystemen. Greg Jackson, Global CEO van Octopus Energy Group, maakte een krachtig statement, zo zei hij het volgende: “Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van energiegebruikers om hun gedrag aan te passen, maar ook de verantwoordelijkheid van beleidsbepalers en bedrijven om energie uit hernieuwbare bronnen de betere consumentenkeuze te maken.” Het uitgangspunt van het nieuwe energiesysteem is uiteraard duurzaamheid. Het zal echter pas aanvaard en omarmd worden door de consument wanneer het ook (financieel) aantrekkelijk is. Persoonlijk vonden wij dit een erg realistisch statement, omdat dit aangeeft dat we als collectief verantwoordelijk zijn voor de verandering en niet als individuele consument.  

Het realiseren van een CO2 neutrale industrie: Samenwerking & oplossingen

Wij hebben gezien en gevoeld dat op ENLIT de urgentie erkend wordt van het bereiken van een CO2 neutrale industrie. Op de beurs kwamen belanghebbenden samen om oplossingen en samenwerkingen te bespreken. In deze HUB sessie werd het belang benadrukt van de samenwerkingen tussen sectoren, beleidsbepalers, en technologische innovaties bij het verminderen van industriële koolstofemissies.  

De sessie bood een platform waarop spelers in de industrie hun inspanningen konden afstemmen op het gezamenlijke doel van een CO2 neutrale toekomst. Zo boog deze paneldiscussie zich onder andere over decarbonisatie-strategieën en het bevorderen van het verantwoordelijk beheer van hulpbronnen. Maar het ging met name over de samenwerking tussen verschillende partijen. Zo was Doris Birkhofer, president & CEO van Siemens Smart Infrastructure, aanwezig. Siemens produceert hardware welke onder andere gebruikt wordt door netbeheerders. Een goede samenwerking en kennisdeling tussen hardware producenten en netbeheerders is belangrijk om een zo duurzaam mogelijk energiedistributie proces te kunnen garanderen. 

Nucleaire Renaissance: Innovatie voor de toekomst van energie

Tot slot besteedde ENLIT ook aandacht aan kernenergie, een omstreden vorm van energie. Experts van over de hele wereld kwamen samen om de hernieuwde interesse in kernenergie te bespreken, waarbij de nadruk ligt op de kosten en investeringsvraagstukken die gemoeid zijn met deze schone vorm van energieopwekking.  

Kernenergie is een prijzige- en lange termijn investering. Bovendien wijzigt de wet- en regelgeving rondom kernenergie vaak en kan de politiek het er maar moeilijk over eens worden. Dit weerhoudt investeerders ervan om de grote bedragen die nodig zijn te investeren, waardoor nieuwe projecten nauwelijks van de grond komen. Een eenduidige en concluderende oplossing op dit vraagstuk is helaas niet gevonden tijdens de sessie, maar de mogelijkheden van kernenergie zijn bij het aanwezige publiek op het netvlies geplaatst. Wij vonden het erg positief om te zien dat kernenergie als een steeds realistischer onderdeel van de energiemix wordt gezien. Hier gaan we ongetwijfeld nog een hoop over horen. 

Tot slot 


Voor Lux Consulting was het weer een geslaagde editie waarin we veel hebben opgestoken, constructieve gesprekken hebben gevoerd en het bovendien erg gezellig hebben gehad. Vooral de bijdragen van diverse bedrijven en instellingen, die gezamenlijk de energietransitie tot een succes willen maken, brachten een enorme kracht en inspiratie met zich mee.