Wat motiveert ons: Dan Pink

Vaak wordt er snel gekeken naar bonussen, meer salaris of andere beloningen direct gekoppeld aan het resultaat om mensen te motiveren en meer en beter te laten presteren. In een animatie video van Dan Pink wordt op een leuke en pakkende manier duidelijk hoe je mensen beter kan motiveren. Dit heeft uiteraard alles met de vertrouwde piramide van Maslow te maken. Uiteindelijk komt het allemaal neer op autonomie, vakmanschap en nut.

Wanneer het dus gaat over performance management is het belangrijk om te bekijken wie de doelgroep is, wat er bereikt moet worden en wat voor soort werk het betreft.

Lux en Performance management

Bij het neerzetten van performance management is het belangrijk om de complete context mee te nemen. Lux heeft oog voor deze zaken zodat de doelstelling en het resultaat op elkaar aan sluiten. Neem contact op met Lux voor meer informatie of gewoon eens vrijuit brainstormen.