Traditioneel wordt er vanuit projectmanagement vooral gestuurd op budget, tijd en milestones. Bij Lux kijken we vooral naar de toegevoegde waarde met een klantbril op, zodat er een resultaat wordt geleverd waar men ook echt mee verder kan. De consultants van Lux hebben naast een achtergrond in de Utilities, een stevige basis aan projectmanagement skills.

PRINCE2

PRINCE2 is een methode om projecten beheersbaar te houden. Wat wij vaak zien is de combinatie tussen PRINCE2 en Agile. Ondanks dat steeds meer organisaties het Agile werken hebben geadopteerd, blijft PRINCE2 nog steeds relevant. PRINCE2 op strategisch portfolio niveau en Agile werken op het tactische en operationeel niveau. De consultants van Lux zijn minimaal PRINCE2 foundation gecertificeerd, zodat ze op de hoogte zijn van de projectfasering en de terminologie.

Agile Projectmanagement

Wij geloven dat Prince2 en Agile Projectmanagement naast elkaar kunnen bestaan. Op het gebied van projectmatig werken bestaat er een grijs gebied tussen PRINCE2 en Agile Projectmanagement. Vanuit de Agile zienswijze gelooft men niet in de traditionele (Waterval) Projectmanagement aanpak. We zien dat de Product owner een intensieve rol is die zich veelal focust op het team. Stakeholder management en belanghebbende zijn vaak een ondergeschoven kindje. Een Agile Projectmanager combineert beide methodes en past daar toe wat er perfect tussen past.

Agile Scaling

Geen nieuwe Projectmanagement methodiek, maar wel een manier om van een full PRINCE2 omgeving naar een full Agile omgeving te gaan. Wanneer er binnen meerdere Agile teams werk opgepakt wordt, ontstaat er meer behoefte aan integrale afstemming. In Agile scaling worden er elementen toegevoegd om dit te organiseren zoals PI planning oftewel bigroom planning en release trains.