Project management lessons learned

Elk jaar wordt er voor miljarden euro’s over de balk gesmeten door het (laten) mislukken van projecten. Het mag duidelijk zijn dat mislukte projecten geen uitzondering op de regel vormen: uit recent onderzoek blijkt zelfs dat iets minder dan de helft van alle ICT-projecten on time, on budget and on scope.

Oorzaken

Hoe komt dit en kan dit voorkomen worden? Een aantal zaken liggen voor de hand; anderen oorzaken zijn minder bekend.

Vage doelstellingen: Er is geen heldere probleemdefinitie en de eisen zijn niet duidelijk (SMART) geformuleerd. Daarnaast is de scopen niet duidelijke afgebakend wat zorgt voor verschillende interpretaties van de scope van het project.

Teveel optimisme: De voorstanders van het project willen dat het project slaagt, waardoor kosten worden onderschat en de voordelen positiever in beeld gebracht worden. Teveel optimisme zorgt dan ook vaak voor een te optimistische tijdsplanning.

Complexiteit: Veel projecten zijn enorm complex vanwege;

  • de nieuwe technologie,
  • interfaces met andere systemen,
  • dataconversies,
  • of omdat het projectteam wat betreft resources moet concurreren met andere projecten.

Tegenstrijdige belangen: Grotere projecten hebben vaak meerdere stakeholders die er ieder een eigen agenda op nahouden. Deze personen hebben vaak andere verwachtingen van de beoogde benefits van een project.

Governance: In grote projecten is teveel bureaucratie vaak een probleem. Beslissingen moeten langs veel verschillende schijven om goedgekeurd te worden of de planning (en dus kosten) lopen uit de hand omdat er teveel mensen betrokken (willen) zijn. Aan de andere kan kan een gebrek aan of het ontbreken van een governance ook een projectrisico zijn.

Projectmanagement: Een cruciale factor voor het slagen van projecten is het projectmanagement (PM). Een certificaat is één ding, maar de benodigde expertise en know-how hebben is minstens zo belangrijk. Een projectmanager moet precies weten hoe hij de eisen aan een project combineert met goede governance. De projectmanager moet de juiste methodologie toepassen, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.

Lux Consulting en Project management

Voor effectief Project management is specifieke kennis, vaardigheden en ervaring van belang. Lux Consulting heeft ruime ervaring in multi-project omgevingen en onderscheid zich door gedrevenheid, pragmatisme en probleemoplossend vermogen. Het bereiken van het doel van de opdracht staat voorop, no-nonsense en resultaatgericht. Omdat elk project nieuwe en onbekende problemen met zich meebrengt zijn de collega’s van Lux Consulting uitgerust met de vaardigheden om adequaat om te gaan met onverwachte situaties, het goed opzetten van de projectorganisatie en het scherp krijgen van de noodzakelijke werkafspraken om zo projecten tot een succes te maken.