European Utility Week; onze highlight uit gevolgde Hubsessies

Tijdens de European Utility Week in Parijs hebben onze collega’s, naast het bezoeken van stands en netwerken, ook een groot aantal kennissessie bijgewoond. We hebben ze gevraagd welke sessie er voor hen uitsprong.

Innovatie in de Energiemarkt

Tijdens ons bezoek aan de European utility week waren we het eigenlijk direct allemaal eens. Voor ons sprong de hub-sessie ‘’IoT Platforms for Utility’’ eruit. Een sessie waar concreet werd ingegaan op de toepassing van innovatie.

Grid Edge

De sessie opende met het begrip Grid Edge, een verzamelterm voor technologieën en business modellen gericht de transitie van het elektriciteits- netwerk. De gedachten achter deze term, innovaties en disrupties vinden plaats aan de rand (of edge) van het bekende. Toegepast op de energiesector spreken we dan van de Grid Edge.

Prosumers

Ook de gebruikers van het elektriciteitsnetwerk zijn veranderd van traditionele consumenten naar zogenoemde prosumers. Aangezien nieuwe technieken hen in staat stelt ook stroom op te wekken en op te slaan.

Virtual Power Plant

Om te komen tot grotere flexibiliteit dienen energie- systemen beter samen te werken en dienen we slimmer om te gaan met de vraag naar energie. Een innovatie op dit gebied is de Virtual Power Plant (smart buildings). Hierbij wordt de energievraag binnen een gebouw gemonitord en geoptimaliseerd in een eigen Virtual Power Plant. Nog voordat dit op het niveau van het elektriciteitsnet gebeurt.  Er wordt hierbij dus op een laag niveau in de keten gebruik gemaakt van de verschillen in vraag naar- en productie van energie. Met flexibiliteit, efficiënt gebruik van energiebronnen en een kostenbesparing als gevolg.

Het voorbeeld dat Siemens hierbij aandroeg was de oplossing Comfy, een systeem dat bijhoudt welke ruimten in een gebouw wanneer benut worden, waar eventueel energieverlies optreed en waarin medewerkers per app ook kunnen aangeven of de temperatuur in een bepaalde ruimte naar wens is. Met als doel inzicht in ‘’space utilization’’ en ‘’operational efficiency’’, om zo te komen tot inzicht in en verbetering van de energievraag binnen het gebouw. Een mooi concreet voorbeeld van slim omgaan met de vraag naar energie. Waarbij Siemens wel aangaf dat de oplossing vooralsnog enkel interesse mag genieten van uitbaters van grote kantoorgebouwen.

Lux en de European Utility Week

Kennissessies bijwonen, stands bezoeken en bijpraten met branchegenoten. Maar natuurlijk hebben we ook het nuttige met het aangename gecombineerd en hebben we Parijs met het team verkend. Geheel in stijl op onze elektrische steps. Al met al was het weer een geslaagde editie van de #EUW!