Wij zijn van mening dat procesoptimalisatie van vitaal belang is. Onder procesoptimalisatie verstaan wij het continu verbeteren van bedrijfsprocessen om ze nóg efficiënter en effectiever te laten verlopen. Hierdoor blijf je in staat als organisatie te voldoen aan de wensen en behoeften van de klant en voorkom je verspilling.

In veel van onze rollen en projecten zien we dat de nadruk ligt op de optimalisatie van systeem- en bedrijfsprocessen. Dit kan bijvoorbeeld middels een ERP implementatie waarbij harmonisatie van IT infrastructuur, processen en het applicatielandschap benodigd zijn. In rollen als Scrum Master of Product Owner ga je continu uit van de filosofie van continu verbeteren.

"Wij geloven dat we het verschil maken door kleine stappen te zetten."
Jeroen Stooker - Partner Lux Consulting

Daarbij maken we gebruik van verschillende tools en methodieken. Hieronder worden twee methodieken besproken.  Namelijk de Lean Six Sigma en Agile. De eerste methode gaat uit van het continue verbeteren vanuit het afnemersperspectief en de  tweede methode is voornamelijk een mindset.

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma (LSS) is ontstaan vanuit de twee verbetermethodieken Lean en Six Sigma. Vanuit Lean worden er met name hulpmiddelen gebaseerd op best practices geboden. Six Sigma is een projectmatige aanpak met kwantitatieve analyses.

Het DMAIC model is de basis van LSS en vindt zijn oorsprong vanuit Six Sigma. In deze methodiek staat centraal dat je moet meten om uiteindelijk je resultaat vast te kunnen stellen. Volgens DMAIC wordt een project opgedeeld in verschillende fases: Define, Measure, Analyze, Improve en Control.

Bij veel van de opdrachten die Lux uitvoert, maken we bewust en onbewust gebruik van tools uit de Lean methodiek. Hierbij valt te denken aan de Gemba, visual management, Kanban, Value Stream Mapping en knelpunten analyse.

Agile

Agile is voornamelijk gebaseerd op het creëren van een mindset waarbij je behendig en flexibel in staat bent te anticiperen op wat er gaat komen.

Het Agile manifesto bestaat uit vier principes.

  1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
  2. Werkende software boven allesomvattende documentatie
  3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Wij durven wel te stellen dat we uit eerste hand de principes van Agile hebben doorleefd in een Agile transformatie. Wij voelen ons comfortabel in de rol van Product Owner of Scrum Master. Met onze kennis en ervaring van de marktprocessen en affiniteit met IT zijn wij in staat de eisen en wensen vanuit stakeholders te vertalen naar user stories die uitvoerbaar zijn voor het team.

Want vanuit Lux zijn we betrokken geweest bij een transitie naar Agile waar één van de grondleggers van het Agile manifesto de lead had. Daarnaast zijn we ook regelmatig onderdeel van een Agile team als Business Analist of Functioneel Consultant om de vertaalslag tussen business en IT nog beter vorm te geven.