Lux consulting

Echt kunnen leveren met Lux als spil tussen techniek en business

  • Joris Eversen - Tech Lead PHP Portals Delta Fiber Nederland

Eind 2018 stonden we voor een grote uitdaging toen we plotsklaps een bedrijfskritische applicatie, die voorheen bij een externe partij belegd was, moesten insourcen. Doordat de applicatie geschreven was in de taal van mijn team, was het aan ons om dit traject uit te voeren.

 

De applicatie vervulde een kritische rol bij het realiseren van de groeiambitie in het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Nederland. Er was dus enige haast bij geboden. We hebben een Lux’er gevraagd om voor ons dit traject te coördineren en dat heeft hij prima gedaan. Met humor, maar ook kort op de bal wanneer dit nodig was. Het was fijn iemand te hebben die eigenaarschap pakt en echt ontzorgt. Het project kende veel betrokken partijen en stakeholders, het is in dergelijke projecten belangrijk om iemand te hebben die overzicht houdt en de focus bewaard.

 

Het project is door het team ‘on time’ en ‘on budget’’ afgerond. Tevens zijn quick-wins meegenomen, wat resulteerde in een stabielere applicatie en reductie van uitval. Al met al een knappe prestatie gezien de complexiteit en kritische aard van de applicatie.