Lux consulting

Lux consulting is een betrouwbare professionele partner met een no-nonsense mentaliteit, die er altijd 100% voor gaat om een opdracht tot een goed einde te brengen

  • Maurice Klinkers - Manager Customer Operations DELTA Fiber Nederland

In de periode van 2013 en 2020 heb ik in verschillende operationele en management functies samengewerkt met consultants van Lux Consulting.

 

In 2019 was ik manager Customer Operations en naast mijn verantwoordelijkheid voor de Customer Care organisatie (front-en back office) was ik verantwoordelijk voor de business acceptatie en transitie van een groot IT migratie project. Het project had als doel het uitfaseren van een oud ERP systeem en het implementeren en integreren van een nieuwe IT stack (front-en back end) voor diverse brands.

 

Omdat het budget en de deadline strak was, werden de scope en requirements continue ter discussie gesteld en was er onvoldoende aandacht voor de business transitie. Omdat ik niet eindverantwoordelijk was voor het IT project, maar wel business en operationeel verantwoordelijk was voor de klantprocessen, was het voor mij belangrijk een objectief inzicht te krijgen in de voortgang van het project en impact op de medewerkers en de klanten.

 

Om dit te realiseren, heb ik een team samengesteld van experts die een brug konden maken tussen IT, business en operatie met als doel het resultaat van de migratie te maximaliseren. Door mijn ervaringen met Jonathan en Jeroen in eerdere projecten wist ik dat zij de juiste partij waren om dit team vorm te geven. Zij  vormden in dit team dan ook een stevige basis. Samen hebben we Customer Journeys opgesteld, business requirements bepaald en een transitieplan opgesteld. Het belang van de klant, de medewerkers en de organisatie stonden altijd centraal.

 

Lux Consulting heeft mij geholpen door de voortgang van het project transparant te maken en vanuit kennis en ervaring IT te challengen. Steeds weer het gezamenlijk doel vooropgesteld. Dit heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van het project en wat ik mocht verwachten tijdens de implementatie. Hierdoor ben ik in staat geweest om tijdig te acteren en de operatie goed voor te bereiden door uitwerking van processen, workarounds, werkinstructies en trainingen.

 

Wat ik zeer prettig heb ervaren is dat Lux altijd transparant is en het eerlijke verhaal verteld. Geen luchtkastelen of uiterlijk vertoon, maar gewoon de feiten. Doel -en actiegericht om een probleem aan te pakken. Hierdoor ben ik in staat geweest om gedurende het gehele project het management en directie te overtuigen in besluitvorming die tot betere keuzes en resultaat hebben geleid.

 

Het resultaat was dat we gecontroleerd live zijn gegaan en de impact op de medewerkers en klanten acceptabel was, behorende bij een project van deze omvang.