Business IT Alignment

“Maar dit hebben we niet bedoeld”, “Een aanvullende RFC graag”, “IT heeft alweer niet geleverd, “de business begrijpt er echt helemaal niets van”. Allemaal uitspraken die vast en zeker bekend voor kunnen komen. Allemaal uitspraken die we wel herkennen uit de praktijk wanneer we ons bevinden aan de IT of business kant in een organisatie. Erg jammer, want een goede samenwerking kan leiden tot een opwaartse spiraal op verschillende vlakken. Lux Consulting en business IT Alignment De samenwerking tussen business en IT heet business IT alignment in de wetenschap en kan gemeten worden. Hier zijn verschillende modellen voor maar het praktisch toepassen is vaak niet makkelijk. Door de business IT alignment te verbeteren kan er veel voordeel gehaald worden. Betere samenwerking, duidelijke governance, goede prioriteit en een IT die een enabler is voor de business zijn verschillende voordelen die behaald kunnen worden.

Business IT Alignment en Lux Consulting

Door  business IT alignment te meten kan inzichtelijk gemaakt worden waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Lux Consulting kan helpen de business IT alignment te meten door middel van een quick scan. Deze quick scan bestaan uit een online enquête, verschillende interviews en een sessie om de resultaten te bespreken en een actieplan te formuleren.

Business IT Alignment Artikelen van Lux Consulting

Voor het onderdeel Business IT Alignment heeft Lux Consulting de volgende items gepubliceerd. 

Gaat er iets niet goed, wat heb je geleerd?
Lux Consulting over Projectmanagement. Een quote om over na te denken!        
Read more.
Ben Bayol
Lux Consulting over Projectmanagement – Quote 1
De 4 onzekerheden voor wat betreft tijdsbeheersing (planning) in een project:1) Onbekendheid2) Over het hoofd zien3) Verkeerde inschatting4) Wishfull thinking
Read more.
Think big, act small...
Lux Consulting over Projectmanagement. De eerste tip!
Volg deze link om het volledige onderzoek in te zien. Lees ook onze andere berichten Lux Consulting over Projectmanagement –
Read more.
Schakelkast
BITa onderzoek op Consultancy.nl !
Afgelopen maandag hebben wij een onderzoek gepubliceerd over Business IT Alignment in de Energiemarkt. Consultancy.nl heeft dit onderzoek ook ontvangen en hierover een
Read more.
Lever sneller en beter door Business IT Alignment
Wat zijn criteria die impact hebben op project performance? Lux Consulting heeft een onderzoek uitgevoerd bij verschillende energieleveranciers naar de
Read more.
Filmpje
Waarom Business IT Alignment?
De samenwerking tussen business en IT heet business IT alignment in de wetenschap en kan gemeten worden. Hier zijn verschillende
Read more.
Business IT Alignment Quote
Business IT Alignment – Quote 2
Lux Consulting in samenwerking met Martin Gordens over Business IT Alignment. Een quote om over na te denken!  Lees ook
Read more.
Jerry Luftman
Hoe goed werken IT en business samen?
Hoe goed werken de business en IT samen en waar zitten de verbeterpunten? Als onderdeel van het thema business IT
Read more.
Quote Jerry Luftman
Business IT Alignment – Quote 1
In het kader van het Business IT Alignment thema een qoute van Jerry Luftman die een model heeft ontwikkeld om
Read more.
Business IT Alignment
Lux Consulting over Business IT Alignment. De eerste tip!
Lees ook onze andere berichten Lux Consulting over Projectmanagement – Quot... De 4 onzekerheden voor wat betreft tijdsbeheersing (planning) in
Read more.