De IT en de business omgeving zijn twee hele verschillende werelden. Door deze werelden bij elkaar te brengen verbeter je de vertaalslag tussen enerzijds de operations en anderzijds de analisten en technici. Het inzichtelijk maken van de belangen van verschillende afdelingen en disciplines stimuleert vooruitgang. Dit doen we door de juiste mensen samen te brengen, inzicht en structuur te bieden en waar nodig te concretiseren.

Lux voelt zich bij uitstek prettig op het raakvlak tussen business en IT. Wij zijn geen IT’ers pur sang, maar spreken de taal van zowel business als IT. Hierdoor zijn we in staat business en IT te verbinden en in beweging te krijgen.

"Lux'ers voelen zich als een vis in het water tussen business en IT."
Jonathan Zigter - Partner Lux Consulting

Onderwerpen die tussen business en IT spelen zijn: Hoe komen we tot de juiste prioriteit? Hoe halen we meer toegevoegde waarde uit wat we doen? Hoe brengen we structuur binnen complexe projecten? Dergelijke vragen hebben ook te maken met samenwerking, dezelfde taal spreken en elkaar aanvullen en versterken.

De samenwerking tussen business en IT wordt in de wetenschap business IT alignment genoemd. Deze kan gemeten worden. Hier zijn verschillende wetenschappelijke modellen voor, maar het praktisch toepassen is vaak niet makkelijk.

Wil je meer weten over de samenwerking tussen de business en IT? Lees hier onder de blog over een onderzoek naar de Business IT alignment.